Hemel i Zdravlje

Zdravlje predstavlja ravnotežu fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja. Čovek danas u razvijenim zemljama živi duže nego pre pola veka. Sa 45. godina prosečni životni vek je podignut u Japanu na 80  a u USA i  EU preko 75 god. (u nerazvijenim i zemljama u razvoju stanje je mnogo lošije). Produženje prosečnog veka je pre svega posledica uspešne borbe sa infektivnim bolestima, poboljšanja higijenskih uslova života i smanjenja smrtnosti novorođenčadi. Iako živi duže savremeni čovek ne živi i zdravije.

Zdravlje je tronožac čije su oslonci:

  • zdrava ishrana
  • fizička aktivnost
  • emocionalna i duhovna ravnoteža

Tronožac zdravlja je danas ugrožen na svim osloncima. Savremeni čovek najviše umire od  HRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI od kojih prednjače kardiovaskularna oboljenja (sa najčešćim posledicama infarktom srca i moždanim udarom) i maligni tumori. Uzroci su najvećim delom u štetnom dejstvu reaktivnih atoma ili molekula, SLOBODNI RADIKALI na životne belančevine. To dalje vodi ka oštećenju osnovnih jedinica života-ćelija.

Slobodni radikali se i normalno stvaraju tokom biohemijskih i energetskih procesa u organizmu, ali postoje i prirodni  odbrambeni mehanizmi za njihovu neutralizaciju - ANTIOKSIDANSI. Do oštećenja ćelija dolazi ako unutrašnje stvaranje ili  unos slobodnih radikala iz spoljašnje sredine prevazilazi kapacitete antioksidansa. Oštećene ćelije ugrožavaju strukturu tkiva i imuni sistem i time otvaraju vrata za razvoj bolesti.

Izvori viška slobodnih radikala su mnogobrojna hemijska, fizička i biološka zagađenja zemlje vode i vazduha- izduvni gasovi, ozonske rupe, pesticidi, rafinisana hrana ("obogaćena"  aditivima, antibioticima i hormonima), štetne navike... i spisku nema kraja. Odsustvo fizičke aktivnosti otupljuje sve organe, a među najveće ubice današnjice svakako spada i STRES kao najznačajnija "tekovina" instant potrošačke filozofije života. Stres u normalnim uslovima ima  podsticajnu i odbrambenu ulogu. Zdravlje ugrožava hronični stres kao prenaglašena   reakcija na svakodnevne  promene i izazove. Takva reakcija je posledica nerazvijene emocionalne, socijalne i finansijske pismenosti. Novac nije uzrok svih zala, ali nedostatak novca stoji iza više od 80% zdravstvenih, porodičnih i socijalnih problema. Svi hemelovi programi su usmereni ka podsticanju sve ukupnog životnog blagostanja koristeći moto:

"Priroda za sve ima rešenje samo joj treba pokloniti poverenje" 

Organska hrana - nezagađena hemikalijama i đubrivima, bogata u hranljivim sastojcima neophodnim za neutralisanje slobodnih radikala. 

Organska kozmetika - Neutrališe dejstvo slobodnih radikala na koži. Podstiče prirodne mehanizme oporavka i usporava starenje kože. Hranljive i lekovite materije poput etarskih ulja i vitamina prodiru i u krvotok i revitalizuju unutrašnje organe. Dobar izgled, relaksacija i vitalnost podižu samopoštovanje i samopouzdanje. 

Centar za zdrav život - Detoksifikacija organizma, antistres programi, fizički i psihički oporavak.

Poslovna mogućnost i Hemel akademija - Obuka i podrška izgrađuju finansijsku i socijalnu pismenost što pomaže u razvoju ličnosti i biznisa. Hemelov parni sistem je efikasan i bezbolan put do pasivnih prihoda i mogućnosti za kvalitetan i svrsishodan život.

Dopunjivači ishrane - Omogućavaju unošenje kvalitetnih antioksidansa i čistača organizma za neutralisanje posledica savremenog života.
 

Hemelovi dopunjavači ishrane

Kvalitetna ishrana podrazumeva uravnoteženo unošenje vode i svih grupa nutritijenata koje treba da obezbede:

  • stvaranje energije
  • sve neophodne materije za izgradnju struktura ćeija i tkiva
  • vitamine i minerale za dejstvo enzima i antioksidansa
  • čistače digistivnog trakta


Savremena ishrana zadovoljava (čak i previše) samo u energetskom delu. Industrijski gajena i prerađena hrana je često siromašna u neophodnim aminokiselinama i masnim kiselinama koje organizam ne može sam da sintetiše i posebno u vitaminima i mineralima neophodnim za neutralizaciju slobodnih radikala. Što su izlaganja stresu i zagađenja veća, veća je i potreba za hranljivim materijama pa ih je potrebno dodatno unositi.

Dopunjivači ili dodatci ishrani mogu biti sintetski, organskog porekla, ali sa sintetskim vezivnim elementima i konzervansima i kompletno organskog porekla. U ovu poslednju grupu spadaju i hemelovi proizvodi. Za sada postoje:

1. Čistači krvi (FitoSense)

U pripremi su i:

2. Čistači creva i

3. Biljni ekstrakti sa podsticajnim i lekovitim dejstvom